Vikeplikt for møtende trafikk – Dette må du vite

En veg der det er vikeplikt for møtende trafikk.

Vikeplikt for møtende trafikk er en viktig regel i trafikken som bidrar til å øke sikkerheten på veiene. Når to kjøretøy møtes på en veg, har begge førerne en plikt til å vike for den andre. Dette gjelder uansett hvilken vegkategori du befinner seg på, og uansett hvilken type kjøretøy du benytter deg av kjøretøy.

Slik fungerer vikeplikt for møtende trafikk i praksis

Vikeplikt for møtende trafikk er en grunnleggende regel som alle førere bør kjenne til og følge. Regelverket sier at dersom to kjøretøy møtes på en veg uten midtdeler, skal føreren som kommer fra høyre vike for den som kommer fra venstre. Dette betyr at førere som kommer fra venstre har forkjørsrett.

I tillegg til å være en viktig trafikkregel, kan vikeplikt for møtende trafikk også bidra til å redusere trafikkork og hindre farlige situasjoner på veien. Ved å vike for andre kjøretøy kan du unngå unødvendige kollisjoner og hindre trafikkulykker.

Det er viktig å være oppmerksom på at vikeplikten gjelder uavhengig av hastighet og størrelse på kjøretøyet. Dette betyr at også syklister og fotgjengere har forkjørsrett når de krysser en vei der det ikke er trafikklys eller andre reguleringer.

Bidrar med å skape trygg trafikk

Ved å følge reglene for vikeplikt for møtende trafikk kan du bidra til å skape en tryggere og mer effektiv trafikkavvikling på veiene. Det er derfor viktig at alle førere tar ansvar og følger reglene for å unngå farlige situasjoner og ulykker.

Her kan du lese om hvordan låne penger!

Skal du øve på teoriprøven?

Vi er en stolt samarbeidspartner med Testen.no som tilbyr øving til teori via sin app til bil, MC og moped. Om du for eksempel ønsker å øve med Testen.no sin teoritentamen for A1 (Lett motorsykkel) så har du en unik mulighet til å gjøre det. De har samlet over 3000 relevante spørsmål som er inspirert fra den offisielle teoriprøven. I tillegg har de sine egne rådgivere som du kan bruke om du har noen spørsmål.

Du får også en moderne app som er bygget med AI, slik at du skal få en effektiv læring som sparer deg for tid og penger. Appen inneholder også minispill og et språk som er formulert på en enkel måte. Det vil si at appen har funksjoner som gjør at flest mulig kan øve med den. 

Oppsummering

For å oppsummere, er vikeplikt for møtende trafikk en viktig trafikkregel som alle førere bør kjenne til og følge. Regelverket sier at føreren som kommer fra høyre skal vike for den som kommer fra venstre. Dette gjelder uavhengig av hastighet og størrelse på kjøretøyet, og gjelder også for syklister og fotgjengere. Ved å følge reglene for vikeplikt kan du bidra til å øke sikkerheten på veiene og redusere trafikkulykker.