Seachange – En blogg om det grønne skiftet og hvordan bedrifter reduserer sitt fotavtrykk

Seachange er et ordspill på “sea og change” og “see change” som i se endringer. Denne siden diskuterer muligheten for et grønt skifte i fremtiden. Du finner her artikler som diskuterer også hvordan bedrifter kan redusere fotavtrykket sitt og bli bærekraftige.

Nettsiden diskuterer hvordan bedrifter kan redusere fotavtrykket sitt ved å gjøre endringer i måten de gjør ting på, for eksempel ved å bruke fornybare energikilder, redusere avfall og fremme bærekraft.

Nedenfor finner du en oversikt over viktige begreper og problemstillinger knyttet til artiklene på nettsiden.

Hva er det grønne skiftet?

Det grønne skiftet er et begrep som refererer til overgangen fra fossilt brensel til fornybare energiressurser. Det viser til en global innsats for bærekraftig utvikling, og den har vært i gang siden 1970-tallet.

Det grønne skiftet handler ikke bare om å redusere karbonutslipp, men også om å forbedre helse, økonomiske muligheter og sosial rettferdighet.

Les om hva som menes med det grønne skiftet her

Hvorfor blir bedrifter mer fokusert på mindre miljøavtrykk?

De siste årene har bedrifter blitt mer fokusert på mindre miljøavtrykk. Det er mange årsaker som kan tilskrives denne endringen i fokus. Først og fremst er den nye generasjonen forbrukere mer bevisste på innvirkningen deres forbruk har på miljøet, og de ønsker å gjøre en forskjell ved å velge produkter som har et mindre fotavtrykk.

Bedrifter prøver også å være mer miljøvennlige slik at de kan få et konkurransefortrinn mot sine konkurrenter. De ønsker å vise at de bryr seg om kundene og miljøet samtidig som de tjener penger på dem.

Les mer om hvorfor bedrifter blir mer fokusert på et mindre miljøavtrykk her

Hva er en karbonnøytral bedrift?

Karbonnøytrale selskaper er de som har redusert sitt karbonfotavtrykk ved å kompensere for utslippene som genereres gjennom deres virksomhet.

Det økende antallet bedrifter og organisasjoner som går karbonnøytrale er i ferd med å bli en trend. Med den økende bevisstheten om klimaendringer og dens effekter, leter flere og flere mennesker etter måter å redusere karbonfotavtrykket.

Det er mange forskjellige måter en bedrift kan være karbonnøytral på, for eksempel resirkulering, bruk av fornybare energikilder eller kjøp av karbonkompensasjon fra sertifiserte kilder.

Les mer om karbonnøytrale bedrifter her

Hva er CSR og samfunnsansvar

Corporate Social Responsibility (CSR) er en forretningsstrategi som tar sikte på å forbedre selskapets PR og merkevareimage. CSR brukes ofte av bedrifter for å vise at de er sosialt ansvarlige og at de bryr seg om fellesskapet og samfunnet.

Bedrifter kan bruke CSR som en måte å øke sitt omdømme, få kunder og redusere miljøpåvirkningen. Dette kan oppnås gjennom ulike aktiviteter som å donere penger eller ressurser, være frivillig for formål eller hjelpe ansatte med å finne bedre måter å gjøre jobben sin på.

Bedrifter har brukt CSR siden tidenes begynnelse. Men ettersom flere har blitt klar over hvordan det fungerer og hvordan det gagner dem på ulike måter, har det vært en økning i selskaper som tar dette som en strategi.

Les mer om CSR her

Forbrukeren kan stille krav til bedrifter om grønne løsninger

Forbrukernes etterspørsel etter grønne løsninger øker. Bedrifter prøver å finne måter å møte behovene til kundene sine og forbedre miljøet.

Vi kan se hvordan selskaper reagerer på disse kravene på en rekke måter:

– De prøver å redusere karbonavtrykket ved å bruke fornybare energikilder som solkraft, vindkraft og vannkraft.

– De prøver å redusere vannforbruket sitt ved å bruke mindre vann i produksjonsprosesser og resirkulering av avløpsvann.

– De prøver å bruke mer bærekraftig emballasjemateriale til produktene sine.

Les mer om grønne alternativer her

Hvorfor må verden omstille seg til mer miljøvennlige løsninger?

Nordpolen vil smelte dersom det ikke gjøres endringer i co2.

Arktis er jordens raskest oppvarmende region, og isdekket har smeltet raskt i flere tiår. Hvis trenden fortsetter, kan det ha en dyp innvirkning på det globale havnivået.

Arktis er en isdekket region på den nordlige halvkule som inkluderer Polhavet og deler av Alaska, Canada, Grønland, Island, Norge, Russland og Sverige. Den inneholder mer enn 80 % av jordens ferskvannsressurser. Artic inneholder også en betydelig mengde biologisk mangfold så vel som urfolkskulturer i motsetning til noen annen region på jorden.

Havet er forurenset og det er ikke bare havet. Forurensningen er også i elver, innsjøer og til og med i drikkevannet vårt.

Mennesker bidrar til forurensning av havene våre. Industrier som fiske, landbruk, oljeboring alle er ansvarlige for å forurense havene våre med giftige kjemikalier som ikke kan fjernes av naturen eller ved tradisjonelle metoder for å rense avløpsvann.

Les mer om det her